DERGİ HAKKINDA

İlk olarak 1984 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk Tıp Dergisi (ISSN: 1017-6616), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. Selçuk Tıp Dergisi (ISSN: 1017-6616), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yılda 4 sayı olarak 3 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarıdır.

Genel tıp alanında yayınlanan Selçuk Tıp Dergisinde  Türkçe veya İngilizce temel ve klinik araştırmalar, derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu ve  editöre mektuplar yayınlanır.

Selçuk Tıp Dergisi (ISSN: 1017-6616), dünya genelinden yayın kabul etmektedir. Yayınlar iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir.

Bütün yayınlar Yazarlara Bilgi Formundaki kurallara uygun olmalıdır. Yayına kabul edilecek makale çeşitleri şunlardır: editöre mektup, orijinal ve derleme makaleleri, kısa bildiriler, vaka sunumları ve görüntü sunumları.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsan üzerinde yapılan araştırmalar Dünya Sağlık Örgütü’nün 1976; 30: 360-362 nolu günlüğündeki kurallara uygun olmalıdır. 2009 yılındandan sonra yapılan tüm çalışmalarda etik kurulu onayı yazıların yayınlanmasında esas teşkil edecektir. Bütün makaleler editör ve yayın kurulu tarafından üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.